Jeg har lenge gått med ambisjoner om å bygge et kjølerom for å få stålkontroll på mørning av alt det verdifulle kjøttet fra jakta. Men når tid, prosjektkapasitet eller plass ikke strekker til, kommer tyske Landig til unnsetning – så sant pengene strekker til.

Landig, som også står bak vakuumpakkerne La-Va, tilbyr en serie spesialbygde kjøleskap for kjøttmørning, i størrelsesorden fra 450 til 1500 liter. I det minste skapet kan du klemme inn to rådyr eller et lite villsvin, det største skal romme 6 rådyr eller to røslige hjortebukker.