/ Elgjakt

Forsker på elgkalver og overlevelse

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil se nærmere på hvor mange elgkalver som overlever fram til jaktstart. 72 GPS-merka elgkyr er «intervjua» for å få svar.

Sist oppdatert: 1. januar 2023 kl 20.00
elg elgku elgkvige
Elgkuene har fått besøk av forskere som gjerne vil se hvordan de takler oppgaven som mødre.
Lesetid: 3 minutter

Hvor mange elgkalver som blir født om våren, og hvordan de greier seg framover sommeren, er et av spørsmålene som NINAs merkeprosjekter på elg nå forsøker å finne svar på.

72 GPS-merka elgkyr ble derfor oppsøkt i juni og juli i år, for at forskerne skulle sjekke hvor mange kalver som er født.

Elgkyrne er merka som en del av forskningsprosjekt i Trøndelag, Oppland (nå Innlandet) og på Hardangervidda. I de to første områdene vil forskerne undersøke dødelighet blant kalvene.

JEGER-guide: Slik roper du på elgen

Kunnskap om kalvenes status

– Vi samler kunnskap om kalvenes status til ulike tidspunkt i løpet av det første leveåret. Dette brukes i ulike analyser av rekrutterings- og dødelighetsrater, men inngår også i enkelte analyser av elgens områdebruk, forteller NINAs seniorforsker Christer M. Rolandsen til NINAs nettsider.

I prosjektene i Trøndelag og Oppland er et av målene å undersøke dødelighetsrater hos elg utenom jakt. For kalv er det for eksempel et mål å estimere omfanget av dødelighet i perioden fra fødsel til jaktstart (sommerdødelighet).

– Da undersøker vi antall kalv som observeres relativt kort tid etter kalving, og sammenligner dette med observasjoner av de samme individene seinere på sommeren, fra slutten av august og frem mot starten av elgjakta i slutten av september. I så stor grad som mulig vil vi inkludere tilsvarende data fra andre områder i disse analysene, forteller Rolandsen.

Bli med på jakt: Elgfall i Murudalen

Trønder-tvillinger

I Trøndelag har forskerne så langt observert 29 elgkyr, hvorav 13 hadde en kalv og fire hadde tvillinger. Av disse ble en enkeltkalv og ett tvillingpar funnet døde nær siste posisjon for de GPS-merka elgkyrne C2283 (enkeltkalven) og C2207 (tvillingene). Et par dager etter funnet av kalven ble elgkua C2283 også funnet død uten synlig dødsårsak.

LES OGSÅ: De tunge børers elgjakt

De siste 12 elgkyrne ble sett uten kalv, og to av dem gikk sammen med fjorårskalven.

I Oppland er 30 elgkyr observert, hvorav 19 hadde kalv. Ingen av de GPS-merka elgkyrne hadde tvillinger. To av elgkyrne gikk sammen med fjorårskalven da de sist ble observert i starten av juli.

På Hardangervidda er 13 elgkyr observert, og 10 av dem hadde kalv. Ingen av dem ble observert med tvillinger, i likhet med de GPS-merka elgkyrne i Oppland.

Les også: Elgen kan bli klimaflyktning

Her kan du se mer om kalvestatus i hvert enkelt studieområde:

På NINAs nettsider kan du les mer om merkinga av hjortedyr.

Guide til våpenvalg: Bør du velge lett eller tung rifle?

Publisert 17. august 2021 kl 15.35
Sist oppdatert 1. januar 2023 kl 20.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen