Denne gang får jeg spørsmål om å hjelpe, eller guide to førstegangsjegere på hjortejakt. To jegere som aldri har felt storvilt. Det er Knut Håvard Raen, 27 år og bosatt i Trondheim, og hans svoger Henrik Warpe-Kinn, 37 år og bosatt i Fredrikstad. 

Knut Håvard er oppvokst i Tingvoll og var med sin far på hjortejakt i guttedagene. Han tok tidlig jegerprøven og har lyst til å jakte. Men skole, studier, militærtjeneste og jobb har gjort at det foreløpig bare har blitt tid til litt småviltjakt. Henrik har alltid hatt lyst til å jakte, men har hatt veldig små muligheter. Han har vært med på introjakt med NJFF i Østfold, en jakt han var skuffet over. På Vestlandet har han vært med som driver på hjortejakt og har prøvd rypejakt. Men hva skal til for å få tilgang til jakt? Henrik kjenner Knut Håvard, som har en hjortejeger til far, som igjen kjenner grunneiere og hjorteskyttere. Der er det en mulighet.