Stiftelsen Norsk Hjortesenter har siden de ble etablert i år 2000, hatt forskning som en del av sin virksomhet. I tillegg har senteret vært en ledende kunnskapsformidler om hjort i Norge, både innen oppdrett og jakt.

Nå skal de sammen med ledende forskere på hjortevilt ta steget videre: