Ønsker tips om hudvorter hos hjort

Veterinærinstituttet ønsker tips om hudvorter hos hjort, etter at dette er blitt påvist hos hjort i Bømlo og flere Vestlands-kommuner de siste par årene.

Sist oppdatert 22. oktober 2021 kl 11.26
Hudvorter hjort Veterinærinstituttet ViltHOP
Hudvorter hos hjort er lite delikat, men i utgangspunktet både ufarlig og ikke smittsomt. Nå vil Veterinærinstituttet og ViltHOP kartlegge forekomsten. Foto: Jon Hagelin/ Veterinærinstituttet

Høsten 2019 fikk Veterinærinstituttet for første gang meldinger om hudvorter hos hjort på Vestlandet. Vortene er forårsaka av et papillomavirus som er ulikt det som skaper hudvorter hos elg. ViltHOP (helseovervåkningsprogrammet for hjortevilt) oppfordrer hjortejegere til å se etter hudvorter og rapportere dersom de finner slike.

I løpet av jakta for to år sia fikk Veterinærinstituttet melding om funn av hudvorter hos hjort i et par kommuner på kysten av Hordaland (nå Vestland fylke). I et jaktlag i Bømlo ble det registrert flere dyr med vorter. Det dreide seg om få vorter per dyr, og dyra var unge.

– I 2021 har vi fått inn nye rapporter om hudvorter hos hjort fra andre kommuner i Vestland fylke og nord i Rogaland fylke. ViltHOP trenger hjelp til å kartlegge hvor utbredt sykdommen er i hjortebestanden vår, melder Hjortevilt.no.

LES OGSÅ: Slik flår du hjortevilt for store montasjer

Annerledes enn elgvortene

Veterinærinstituttet mottok i 2019 prøvemateriale til laboratoriegransking for å finna årsaken til hjortevortene (HOP-rapporten 2019). Det ble påvist sykelige endringer i huden i samsvar med hudvorter (fibropapillomatose), og de ligna vortene som finnes hos elg her i landet. Vortene varierer i størrelse og antall, og rapportene så langt tyder på at de oftast er å finne på lår og i lyske (se foto), eventuelt på framfot.

Hudvorter forårsaka av papillomavirus er påvist hos hjort og rådyr i andre europeiske land. Analyser av hudvorter fra norsk hjort har påvist et papillomavirus som er ulikt det vi finner hos elg. Elgvorter er forårsaka av et virus som bare smitter elg (EEPV – European Elk Papilloma Virus) som du kan lese mer om på Veterinærinstituttets nettsider.

LES OGSÅ: Bli en burgerkonge med hjortekjøttet

Vorter og slakt

Hudvortene sitter kun i huden, og slaktet kan normalt brukes på vanlig måte. Noen vorter kan få sår og det kan av og til sette seg betennelse i vortene. Vond lukt og verk kan være et tegn på dette, og da bør dyret gjennomgå kjøttkontroll.

Hvis det blir felt dyr med svært store mengder vorter slik som man av og til ser hos elg, bør man vurdere å kaste kjøttet.

– Vi har så langt ikke fått rapportert så alvorlige tilfeller (generalisert sykdom) hos hjort. Sykdommen smitter ikke til mennesker eller andre arter som for eksempel hund, understreker Hjortevilt.no.

JEGER-TIPS: Hvordan skille fjorkolle fra voksne dyr

Ønsker å kartlegge utbredelsen

Sia forekomsten av sykdommen hos hjort er lite kjent, ønsker ViltHOP å få inn meldinger fra jegere som ser slike hudvorter hos hjort. Særlig viktig er det å få kartlagt om sykdommen kan bli generalisert (over store deler av kroppen) slik som hos elg.

– ViltHOP ønsker at jegere som ser slike vorter på hjort, rapporterer det inn til ViltHOP, slik at vi kan få mer kunnskap om sykdommen. Vi ønsker å få registrert lokalitet (kommune), fellingsdato, aldersgruppe (kalv, åring, voksen), antall vorter og hvor på dyret vortene finnes. Fotodokumentasjon er svært viktig, og det er ekstra fint å få sendt materiale til laboratoriegransking etter nærmere avtale med ViltHOP. Ta kontakt med ViltHOP ved Turid Vikøren på epost.

EVIG EIES KUN DET TEIPTE: Test av våpenkamera

Hudvorter hjort
Hudvortene sitter gjerne i lysken og på bogen. Foto: Jon Hagelin/ Veterinærinstituttet
Publisert 22. oktober 2021 kl 11.26
Sist oppdatert 22. oktober 2021 kl 11.26
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen