Skitne hender smaker ikke godt, postulerer Kjell Kristian Carlsen. Slakterens uærbødige påstand er at kjøttdeig-produkter fra jegernes kjøkken har et gjennomgående problem – og det problemet starter hos jegerne sjøl.

– God slaktehygiene betyr alt for å få et godt resultat fra viltkjøtt. Dette er enda viktigere på kvernkjøtt, der både stykningsdelene og sjølve kverninga gjør at mer av kjøttet kan være utsatt for bakterievekst. Problemet er at mange har en tendens til å putte det avskjæret som har vært mest eksponert for forurensing sammen med blodslått sidekjøtt oppi kverna, men forventer at resultatet som kommer ut av kverna er bedre enn det du putta oppi. Det skjer ikke, fastslår Kjell Kristian.