Kunstig lys har tidligere bare vært tillatt under åtejakt etter rev. Gjennom ei prøveordning sia 2015 har dette og elektronisk overvåking av fangstbåser vært testa ut under jervejakta i ti prosjektområder. Miljødirektoratet har nå evaluert ordninga, og anbefaler at det gjøres permanent over hele landet.

Grunnet lovverket og Miljødirektoratets rammer, har ikke lisensjakta vært effektiv nok til å holde jervebestanden på Stortingets bestandsmål. Dette har årlig medført kontroversielle hiuttak i regi av Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn. Klima- og miljødepartementet innførte derfor i 2015 ei prøveordning med kunstig lys og elektronisk overvåking.