Kraftsalven kommer fra Egil Ole Øen, tidligere førsteamanuensis ved Veterinærhøyskolen med doktorgrad innen avliving av store dyr. Som villreinjeger i Nordfjella gjennom mange år, har han fulgt med interesse på den statlige nedskytingen av stammen i Sone 1.

– Og la det være helt klinkende klart: Jeg har stor respekt for den jobben som det statlige fellingsmannskapet har gjort. Jobben har pågått under til dels svært utfordrende forhold, sier Øen som opprinnelig kommer fra Nes i Hallingdal.