Den norske implementeringen av EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv for avfall fra skip fikk ett høringssvar, mens høringa på utvida jakttid etter elg og hjort i smitteområdet rundt Nordfjella så langt har fått to svar. Et forslag om endring i vannforskriften fikk seks høringssvar, mens forslaget til ny åteforskrift kan banke i bordet med 50 elektroniske svar. 

Men alle blir slått i støvlene av ny viltforskrift: Her er det kommet inn rundt 400 høringsuttalelser, noe Miljødirektoratet bekrefter forekommer når det blir organisert kampanjer i høringssammenheng: Mer enn halvparten kommer fra privatpersoner og dyrevernsida. Her trekkes det alt fra paralleller mellom DAB-radio og rovdyrpolitikk (under tittelen «Rikspolitikere må få ut babygulrot som dere har inn i ørene»), via en smykkedesigner som fatter seg i korthet under postulatet «Stopp utryddelsen av våre rovdyr», til mer begrunnede uttalelser fra Dyrevernalliansen og Dyrenes Rett.