Mattilsynet bekrefter funn av skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, i en pressemelding.