Sørharen er større enn vår skogshare. På avstand ser mange av oss neppe forskjell, men bakbenene og ørene er lengre, overgangen fra rygg mot hode er smalere. Den er rett og slett grovere i anatomien enn skogsharen.

– Sørharen profiterer på klimaendringene. I motsetning til skogsharen, skifter den ikke til hvit pels om vinteren. Det gjør at sørharen helst etablerer seg i områder med snøfattige vintre. Det vil si lavlandet og kystnære strøk, sier Kristian Eiken Olsen, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.