Det er kampen mot minken på Smøla som har skapt grobunn for forslaget: Smøla JFF har i mange år jobba for å få utrydda minken lokalt, med stor aktivitet både fra Statens naturoppsyn (SNO) og lokallagsmedlemmene. Ettersom minken er svartelista og uønska som art, mener lokallaget at rammene bør utvides for hvordan jakta kan utøves.

– Minken er i hovedsak nattaktiv og vil ofte ligge i dagleie om dagen. Minken holder til under jorda i hulrom og i steinrøyser, der den er svært vanskelig å få tak i. Bruk av kunstig lys vil være et godt hjelpemiddel for å finne minken, og føre til en mer human jakt med hurtigere avliving. I tillegg kan det være hensiktsmessig å gi tillatelse til bruk av kunstig lys ved jakt på andre svartelista arter, slik som mårhund og villsvin, heter det i forslaget som Smøla JFF har fått støtte for hos NJFF Møre og Romsdal.