Det opprinnelige landsmøteforslaget om endring for mink i viltlovens § 20 kom fra Smøla JFF, med støtte fra fylkesårsmøtet i NJFF Møre og Romsdal. I landsmøteinnstillingen hadde forbundsstyret valgt å inkludere mårhund og villsvin på lista, samt at ikke fastmontert lys skal kunne brukes under villsvinjakt på innmark.

– NJFF Møre og Romsdal forstår at villsvinet kan utgjøre en plage, men frykter at bevegelig lys på villsvin blir for kontroversielt for Miljødepartementet. Vi mener derfor NJFF på et seinere tidspunkt kan be myndighetene vurdere andre arter på lista, sa Oddbjørn Opstad som fremmet forslaget.