NJFF har lenge etterlyst en oversikt fra Miljødirektoratet over bruken av viltfondsmidlene, men er blitt henvist til en oversikt over søknadsfordelinga. 

– Vi har hatt et sterkt inntrykk av at det meste går til hjortevilt, og spesielt til elgforskning. Det er uheldig når vi samtidig sliter med å få finansiert Hønsefuglportalen, som kan gi en bedre og mer kunnskapsbasert rype- og skogsfuglforvaltning. Det bør være en viss balanse i fordelinga, sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen.