Kommunen har tidligere hatt kontrakt med fjellstyret om kjøp av disse tjenestene, med daglig leder som organisator. I 2014 ble det oppretta et skadefellingslag bestående av lokale jegere, men misnøye med organiseringa gjorde at ti jegere har sagt opp kontrakten. Nytt skadefellingslag er etablert, der tre fra det gamle laget deltar.

Også i fallviltarbeidet har samarbeidet etterhvert stranda. Her skulle fjellstyret overta engasjement av minst en person som fallviltpersonell, blant anna for å få bedre spredning i utrykningssted i den langstrakte kommunen.