Utenlandsjakt blir mer og mer populært blant norske jegere. I mange jaktterreng her hjemme er det heller tynt med vilt og det kan bli lenge mellom hver gang man får skuddsjanser. Drar man derimot til Afrika eller et østeuropeisk land får man som oftest skuddsjanser i fleng. 

I mange år har jeg vært del av en sammensveiset gjeng på 12-14 mann som i november har dratt på drivjakt i nærheten av Glogow i Polen. Fra begynnelsen så og skjøt vi mye vilt, men etter hvert ble det dårligere og dårligere og de siste gangene var det bare noen få som fikk skuddsjanser. Derfor ble vi enige om å prøve en annen jaktarrangør i Lubin hvor noen av oss hadde jaktet rådyrbukk. Der var det veldig bra med vilt i fjor, i hvert fall rådyr. Noen av bukkejegerne skjøt også noen villsvin under pyrsjjakten selv om vi jaktet i typisk rådyrterreng. Det var derfor en spent gjeng som ble satt ut på post i det aller første drevet i et for mange nytt terreng.