Om du vil jakte villrein, trenger du ikke dra helt til Canada eller USA: For om lag en tusenlapp hver vei og på snaut tre timer kan du fly til Island og jakte i fasinerende saga-natur. Forhistorien for villreinstammen her er ganske spesiell:

På siste halvdel av 1700-tallet var det hardt å være bonde på Island. Avlingene sviktet flere år på rad og folk sultet. Høyerestående embedsmenn fant da ut at reindrift måtte være en glimrende løsning for bøndene som skulle livberge seg i det karrige og vulkanske landskapet.