Vår vert Alastair Brew gjennomgår forutsetningene for dagens «rough shooting» foran ivrige jegere:

Fasan, rugde, bekkasin og rødhøns (slektning av rapphøns) står på menyen. Det er også sjanse for orrfugl på heiene, melder han fortrøstningsfullt med et gløtt mot mørke skyer.