Rypetakseringen 2021 hos fjellstyrene er klar

Norges Fjellstyresamband legger fram utsiktene til høstens rypejakt i RypeRapporten 2021, etter at lokale fjellstyrer de siste dagene har fått sine tall etter rypetaksering i 2021.

Sist oppdatert: 25. august 2021 kl 10.00
rypetaksering rype taksering 2021 lirype rypejakt kylling rypekylling
Lurer du på hvordan det har gått med rypekyllingene i år? Lokale fjellstyrer over hele Sør-Norge offentliggjør nå sine tall fra rypetaksering i 2021. Foto: Terje Kolaas
Lesetid: 7 minutter

De siste ukene har det vært hektisk aktivitet i rypefjellet. I utallige kilometer med fjellterreng er det gjort rypetaksering, der voksne ryper og rypekyllinger blir telt. Nå presenterer Norges Fjellstyresamband den første oversikten fra rypetakseringen i RypeRapporten 2021:

– Mange har ventet på siste nytt om situasjonen i rypefjellet i år. Etter et veldig bra til middels år flere steder i Sør-Norge i 2020, ser det ut til å bli bra mange steder i 2021 også, forteller Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Dette gjelder om man ser hele Sør-Norge under ett: Det er noen – og til dels store unntak, noe takseringsspesialist Marius Kjønsberg ved Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad bemerka i forrige ukes intervju med JEGER.

PSST: Nederst i artikkelen kan du lese om hvordan du deltar i Facebook-konkurransen til JEGER og Norges Fjellstyresamband, der 1. premien er ei ukes gratis småviltjakt og ett års JEGER-abonnement.

Trøndelag

De fleste store fjellstyrene i Trøndelag har en god bestand av ryper i år, noen faktisk litt bedre enn i fjor, men også noen med litt nedgang. I områdene som har bra med stamfugl ser det også ut til å være mange kyllinger.

Åfjord fjellstyre har den største tettheten på mange år, og fjellstyrene i Stjørdal har ikke hatt så gode resultat siden de begynte med linjetaksering av ryper. Trenden ser ut til å være den samme både nord og sør i fylket, ettersom både Namsskogan fjellstyre og Fjellstyrene i Holtålen melder om bra med fugl.

Snåsa fjellstyre: Rypetaksering på omtrent samme nivå som i fjor, men svak nedgang. Fjorårets dagskvote var på 5 ryper før jul, og 2 ryper etter jul. Årets dagskvote vil bli bestemt i løpet av uke 23.

Namsskogan fjellstyre: Rypetaksering 2021 estimerer en gledelig økning til 29,5 ryper pr km2. Kyllingproduksjonen er på 3,7 kyllinger pr par. Namsskogan fjellstyre har vedtatt en dagskvote på 4 ryper (max 3 liryper) og 2 skogsfugl. Brunfugl av orre og storfugl er fredet. Fra 1. oktober og ut jaktsesongen er dagskvoten på 2 ryper.

Selbu fjellstyre: Rypetaksering 2021 estimerer 33,8 ryper pr km2, og kyllingproduksjon er på 4 kyllinger pr par. Både totaltetthet og tettheten av voksenfugl (10,5) går noe ned fra 2020, mens kyllingproduksjonen er høyere enn i 2020 (3,6). På grunn av stor variasjon setter fjellstyret dagskvoten til 3 ryper (liryper og fjellryper telles felles). Dagskvote på skogsfugl settes til 1 fugl, og siste jaktdag for ryper og skogsfugl er 31. oktober. Alle jegere med sesongkort for småvilt på Roltdalen statsallmenning, kan jakte på annet småvilt ut artens jakttid.

Fjellstyrene i Stjørdal: Rypetaksering i 2021 ligger godt over gjennomsnittet for siste 12 år (16,1 ryper pr km2) med en tetthet på 35,3 ryper/km2, med både høyeste totaltetthet og voksentetthet som er registrert så langt. Produksjonen er på samme nivå som i fjor med 4 kyllinger pr. høne, og er over snittet for de siste 12 årene (3,7). Fjellstyrene mener man nå får belønning for å ha truffet bra med å tilpasse jakttrykket etter bestanden, og at det i år har vært gode naturgitte forhold. Dagskvoten settes til 3 fugler og det legges ut 50 nye jaktkort for salg fra 1. oktober.

Åfjord fjellstyre: Rypetaksering i 2021 viser 26,2 ryper per km2, men det varierer fra tett oppunder 40 fugl til under 20 fugl langs 135 km med takseringslinjer. Kyllingproduksjonen er på 3,6 kyllinger per høne. Døgnkvote settes til 5 ryper, ukekvote til 24 ryper og sesongkvote til 40 ryper. Åfjord fjellstyre forholder seg til vedtatte områdekvoter for de ulike allmenningene, og stanser kortsalg når uttaket nærmer seg disse. Områdekvotene gir grunnlag for vurderinger om evt. kortsalg i oktober/november.

Ålen og Haltdalen fjellstyre: Gode forhold gjennom våren og sommeren, både temperaturmessig og i forhold til insekter, noe som takseringsresultatene gjenspeiler. Totaltetthet og kyllingproduksjon varierer en del, men er i enkelte områder svært god. Taksørene melder om noe ujevn kyllingstørrelse, men bedre enn i fjor da kyllingene var små ved jaktstart. Reguleringer for årets jakt blir behandla av fjellstyrene i løpet av de første dagene i september, men mye tyder på en fin høst hos statsallmenningene i Holtålen.

Valdres/Gausdal

Fjellstyrene i Valdres melder om god tetthet med stamfugl, men det er funnet svært få og små kyllinger. Også i Gausdal/Torpa har man funnet svært få kyllinger, der det i tillegg er lavere voksenfugltetthet. Man kommer derfor til å være forsiktig med jakt for ikke å ta ut for mye stamfugl. Enkelte fjellstyrer vurderer fredning eller sterke begrensninger, men beslutningene er ikke tatt ennå.

Vestre Slidre fjellstyre: Rypetaksering i 2021 viser samme totalantall som i fjor (15,8 ryper pr km2). Fordelingen er endra, ved at det er færre kyllinger og større andel voksenfugl. En del små kyllinger tyder på omlegging. Fjellstyret ønsker å være forsiktig med å beskatte den høye andelen stamfugl, og endelig kvotefastsettelse skjer 1. september.

Øystre Slidre fjellstyre: Rypetaksering i 2021 viser det laveste nivået sia fjellstyret starta med linjetaksering i 2008. Tettheten er 7,2 ryper/km² og kyllingproduksjon er på 1,9. Det er lite variasjon i produksjon og tetthet innad i allmenningen. Det er sett smågnagere på 28 av 52 takseringslinjer, og mye rovfugl under taksering. Fjellstyret fastsetter jaktreguleringer 2. september.

Gudbrandsdalen

Det er et middels år rundt omkring Gudbrandsdalen med en liten nedgang i tetthet sia 2020. Flere fjellstyrer her melder også om små kyllinger.

Fron fjellstyre: Takseringsresultatene i Fron er nesten like med i fjor, det vil si litt under middels tetthet og grei kyllingproduksjon. Rypetaksering i 2021 i Børkdalen viser 18,6 liryper pr. km2 og produksjon på 3,2 kyllinger pr kull. Begrensning blir på en rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samla for lirype og fjellrype for 5-dagerskort og sesongkort.

Hardangervidda

På østsiden av Hardangervidda ser det veldig bra ut, akkurat som i 2020. Både Øvre Numedal fjellstyre og Eidfjord fjellstyre melder om bra med fugl og forventer gode dager i fjellet for rypejegerne. Man har aldri før hatt så gode resultater i Eidfjord, mens Øvre Numedal har litt lavere tettheter enn i 2020, som var et meget bra år.

Eidfjord fjellstyre: Rypetaksering i 2021 viser 20,2 ryper pr km2 og en produksjon på 5,4 kyllinger pr høne. Det er veldig høyt, og Eidfjord fjellstyre kan fastslå at det er den største bestanden siden man begynte med takseringer i 2008. Her har rypene åpenbart hatt gode kår det siste året.

Kunnskapsbasert rypeforvaltning

– Det er hyggelig med gode prognoser. Mange jegere vil få fine opplevelser i fjellet i høst, og vil kunne bringe førsteklasses mat med seg hjem. Vi skal likevel ikke ta ut mer enn produksjonen tillater, understreker informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

I dag har vi en kunnskapsbasert rypeforvaltning som sikrer nettopp det. Det er takket være det forarbeidet som legges ned av frivillige jegere og fuglehundeiere i samarbeid med grunneiere og rettighetshavere. Informasjonen samles i Hønsefuglportalen, som eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Savner du noen resultater? Følg med på nettsida til Norges Fjellstyresamband som oppdateres etter hvert som de lokale fjellstyrene rapporterer inn sine resultat. Sjekk også Hønsefuglportalen der du finner resultater fra andre rettighetshavere/ grunneiere.

Bli med i vår Facebook-konkurranse

Husk også Facebook-konkurransen i samarbeid mellom JEGER og Norges Fjellstyresamband:

Tagg i denne Facebook-posten en rypejegerkompis som du tror er interessert i takseringsresultatene. Hvis dere har trykket «Like» på Facebook-sidene til Norges Fjellstyresamband og JEGER, er dere med i trekningen:

  • 1. premie er et årsabonnement på JEGER og et ukeskort på småvilt etter fritt valg blant det som er tilgjengelig hos fjellstyrene på Inatur.

  • 2. premie er JEGER-sekken stappfull av godbiter til jakta (viltpose, fleecejakke (str. L-XXL) og JEGER-kniv i signalfarger).

  • 3. premie er to heldige vinnere som får hver sin viltpose og JEGER-kniven i oransje.

  • I tillegg trekker vi 10 vinnere som får hver sin oransje sikkerhetscaps.

Vi trekker premiene mandag 9. september, slik at du kanskje har premien til første helg med rypejakt!

Husk å trykke «Like» på Facebook-sidene til JEGER og Norges Fjellstyresamband for å delta i konkurransen!

Mer stoff til rypejegeren

På utkikk etter nytt våpen til rypejakta? Sjekk alle JEGERs hagletester – eller denne testen av rifler til fuglejakt.

Ønsker du tips til rypejakta? Se våre temasider om rypejakt, der du kan lese om førstegangsjegerens seier over gammelkara!

Sliter du med unghund-dressuren? Les mer om jakt med stående fuglehund.

.

Publisert 25. august 2021 kl 10.00
Sist oppdatert 25. august 2021 kl 10.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen