Etter at det ble påvist skrantesjuke på en reinsbukk på Hardangervidda, har det nå blitt jobbet på spreng for å finne ut hva som skjer videre.

I følge Atle Mysterud, professor ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, må smitten ha skjedd i løpet av de siste året. Det betyr at smitten ikke stammer fra dyr som levde i Nordfjella, der reinsstammen ble skutt ned i 2017/ 2018. Dermed er det usikkert hvor smitten kommer fra, og hvor den har oppstått.