Ordførerne i Nordfjellarådet og leder i Nordfjellarådet har lenge vært bekymret for situasjonen rundt villrein i Norge. Etter funn av skrantesjuke (CWD) også utenfor sone 1 i Nordfjella, har uroen økt. Etter nedskytingen av villreinstammen i sone 1 i 2017, har det lenge vært planlagt en reetablering av villreinstamma i området, og planen var i utgangspunktet å starte prosessen nå i høst. Den planen er foreløpig utsatt på ubestemt tid. 

I et ferskt brev til landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, etterspør de svar på hva som skjer i fjellområdene rundt Nordfjella.