EU legger vekk jaktforbud

Etter massiv kritikk dropper EU-kommisjonen planene om å stemple jakta som uønska i verneområder, på lik linje med gruvedrift. Jegerlobbyen kan dessuten innkassere en viktig seier for import og eksport av trofé.

Sist oppdatert: 10. juni 2021 kl 11.00
rådyr rågeit hopper bevegelse foto Åsgeir Størdal
Jakt, særlig på klauvvilt som rådyr, vil fortsatt være tillatt når EU forsterker sitt vern av landområder. (Ill.foto: Åsgeir Størdal)
Lesetid: 3 minutter

EU har ambisjoner om at inntil 30 prosent av alt landareal og alle EU-hav skal vernes som beskytta områder. En tredjedel av dette igjen skal ha enda sterkere vern, slik at naturlige prosesser pågår urørt.

Jakt var på «svartelista» over hva EU-kommisjonen ville tillate i områdene med strengest vern. Nå må de snu:

– Etter massiv kritikk fra både jegerstanden og en rekke medlemsland, har EU-kommisjonen valgt å fjerne det negative stemplet for jakt og fiske i de strengt beskytta områdene, sier styreleder Peter Eriksson i Svenska Jägareförbundet.

LES OGSÅ: EU-kommisjonen vil ha 10 prosent jaktforbud

Ekstreme rammer for vern 

Sia i fjor høst har den svenske jegerforeninga sammen med den europeiske jaktsammenslutningen FACE, jobba aktivt mot forslaget. I forslaget likestilte EU-kommisjonen bærekraftige aktiviteter som jakt og fiske med gruvedrift. Skogbruk og en del annen virksomhet ble også foreslått forbudt.

– Dette er en viktig seier for jegerforbundets arbeid, da vi var de første som reagerte på forslaget. Etter dette har vi jobba aktivt gjennom FACE for å få oppmerksomhet fra regjeringer og relevante organisasjoner i EUs medlemsstater. Arbeidet har nå gitt et veldig positivt resultat, sier Eriksson til Jägareförbundets nettsider

LES OGSÅ: NJFF følger med på EUs jaktvern

Vil følge bevaringsbehov 

Den svenske regjeringen har støtta arbeidet med to brev til EU-kommisjonen, der de blant anna uttaler: «We do not agree with the Commission that extensive human usage of such areas for example hiking, hunting or fishing cannot be compatible with a “strict” protection classification and where the activities are already regulated by national law. It is a long Swedish tradition that such activities are permitted in legally protected areas.»

EU-kommisjonen vil nå isteden se på hvordan menneskelig aktivitet i strengt beskytta områder bør tilrettelegges på bakgrunn av hvert områdes spesifikke bevaringsbehov. Jakt nevnes ikke lenger i forslaget, og kommisjonen erkjenner at forvaltning av for eksempel klauvvilt og invasive arter bør være tillatt.

JEGER-guide: Lette hagler - lett misforstått?

Jakt bidrar til biologisk mangfold

Kommisjonens kuvending kommer samtidig med at Europaparlamentet i går stemte for en rapport om EUs strategi for biologisk mangfold i 2030.

– Jakta bidrar. Den er en del av naturmangfold og forvaltning. Europaparlamentet understreker at menneskelige aktiviteter som er forenlige med beskyttelsesmålene – eller til og med gir et positivt bidrag til biologisk mangfold – bør tillates i strengt beskytta områder. Dette støtter vårt synspunkt om at jakt og fiske ikke skal anses som uforenlig med vern, sier fungerende generalsekretær Åke Granström i det svenske jegerforbundet.

21. juni skal medlemsstatene og EU-kommisjonen bli enige om den endelige teksten om strengt beskytta områder under et møte i EUs ekspertgruppe for fugle-, arts- og habitatdirektivet (NADEG).

Aktuelt: Termisk tillatt på villsvin og ettersøk av hjortevilt

Stoppa troféforbud

Europaparlamentet stemte dessuten nylig for en rapport om EUs biologiske mangfoldsstrategi fram mot 2030. Der ble det flertall for ei viktig endring som gjør at ikke-kommersiell handel med trua arter kan fortsette. Avgjørelsa kan være viktig for jegerne, ettersom import og eksport av jakttrofeer er å anse som ikke-kommersiell handel i henhold til EUs regelverk. Dette ville også ha berørt avlsarbeid og forskning omkring trua arter.

Jegerforbundet har jobba i nært samarbeid med FACE, CIC og Safari Club International for å gjøre Europaparlamentets medlemmer oppmerksomme på rekkevidden av forslaget.

LES OGSÅ: Aktuelle tester fra JEGER

Publisert 10. juni 2021 kl 11.00
Sist oppdatert 10. juni 2021 kl 11.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen