– Kompensasjonsordninga er en sak vi har jobba i lang tid for å få på plass, sier NJFFs jaktkonsulent Vidar Nilsen.

I de politiske korridorene var det nemlig ikke gitt at det overhode ville bli tilbudt noen form for erstatning, eller "destruksjonspant for halvautomatiske rifler" som departementet nå velger å kalle det:

Annonse

Verken Frp – som satt med justisministeren da ny våpenlov ble behandla i Stortinget – eller Høyre som hadde justisministeren da våpenloven ble innført, fulgte opp anmodninga fra Stortinget i 2018 om å vurdere kompensasjon. Det var et Dok. 8-forslag fra Jenny Klinge, Sandra Borch (nå landbruks- og matminister) og Emilie Enger Mehl (nå justisminister) som tvang gjennom at det i det hele tatt ble et vedtak om penger til våpeneierne.

«Flat» sats

Nylig ble det klart at Sp og Ap i forslag til nytt statsbudsjett (post 74, øverst s 44) har lagt inn en pott på 2 mill. kr. Som JEGER skreiv i forrige uke, er tilbudet til jegere og andre våpeneiere med halvautomatiske rifler som rammes av forbudet, en «flat» sats på 4000 kr pr våpen.

– NJFF er positive til at det nå kommer penger på bordet, sjøl om summen pr. våpen nok kan virke litt snau, sier Nilsen i NJFF.

Han understreker at forbundet hele tida har vært tydelige på at et forbud med tilbakevirkende kraft i utgangspunktet er urimelig: Sjøl om du for ti år sia kjøpte ei kostbar og fullt lovlig halvautomatisk rifle, ville du risikert å bli sittende med et våpen som med et pennestrøk var verdiløst på det norske markedet.

- Dette forbudet er vedtatt med tilbakevirkende kraft for dem som har kjøpt slike lovlige våpen. Derfor er det både på sin plass og prinsipielt viktig at disse våpeneierne blir kompensert, sier Nilsen.

Rifletest: Sauer 303 – halvauto som trygt valg

Skjær i sjøen?

Det er likevel viktig å merke seg at halvauto-eierne ikke bør sprette jubelbrusen helt ennå, uansett hvordan de synes at den smaker: Nå starter den politiske tautrekkinga der Sp og Ap skal skaffe flertall for budsjettforslaget.

Sannsynlig budsjettpartner SV har allerede stemt mot forslaget i flere vendinger, sist også da Dok.8-forslaget til Klinge & co fikk flertall. Viser responsen fra jeger- og våpeneier-kretsene at 4000 kroner skaper mer støy enn glede, kan man risikere at budsjettposten forsvinner i en hestehandel mot noe som mer virker for å være en politisk vinnersak. NJFF ønsker derfor ikke å spekulere i om det er mulig å få høyna summen.

Potten på 2 mill. kr fordelt på 4000 kr pr våpen, innebærer at det er inntil 500 våpen som kan kompenseres i år. Det er foreløpig uklart hvordan ordninga er tenkt videreført eller utvida dersom det er flere som velger å benytte seg av tilbudet. Halvautomatiske rifler «med stor ildkraft» (se politiets liste) blir forbudt fra 1. juni 2024.