Et øyeblikk blir jeg i tvil: Snudde den? Nei, dachsen kommer nærmere og nærmere der jeg sitter rett under høyspentlinja – og nå er det full musikk! Blaseren løftes forsiktig opp så jeg slipper bevege meg dersom losdyret dukker opp. Kun en liten bevegelse kan være nok til at dyret bråsnur eller får opp farten! 

Jeg er på rådyr- og hjortejakt på Ås i Vegårshei, hos Jan Brekke som mange kjenner fra Skytterbriller.no. Jan har leid dette terrenget i mange år, «helt siden før siste årtusen», som han sier. Dette er den beste jakta jeg vet om, av flere grunner: Det viltrike, småkuperte jaktterrenget ligger i utkanten av Vegårshei. Jakttårn er satt opp på strategiske plasser som Jan har funnet gjennom en kombinasjon av lang erfaring og nitidig gransking av hundepeilernes sporlogg.