7 100 rådyr drept på veg og jernbane

I jaktåret 2021/2022 ble 7 100 rådyr drept på veg og jernbane. Det er 11 prosent flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

Sist oppdatert: 10. oktober 2022 kl 10.00
rådyr råbukk påkjørt foto Åsgeir Størdal
Rådyra blir hardest rammet i trafikken. Ill.foto: Åsgeir Størdal
Lesetid: 2 minutter

Statistikken for jaktåret 2021/2022 med antall drepte hjortevilt, er dyster lesing. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble til sammen 14 760 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2021/22.

Dette er en økning på 8 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den vanligste dødsårsaken. Til sammen ble 8 800 dyr drept av bil og 940 av tog. 4 700 omkom av andre årsaker.

Mesteparten av rådyrene er påkjørt av bil

I alt ble 6 797 rådyr drept av bil og 300 av tog i løpet av jaktåret 2021/22. Det var Viken og Innlandet som hadde flest rådyrpåkjørsler, med henholdsvis 2 190 og 1 343 drepte rådyr.

Blant kommunene var det flest rådyr som ble drept på vegene i Indre Østfold og Fredrikstad, med henholdsvis 183 og 124 dyr.

TOMT I AMMO-HYLLA? Sjekk JEGERs tester av jaktammunisjon

Statistikk over trafikkdrept hjortevilt som rådyr, hjort og elg
Antall rapporterte trafikkdrepte rådyr er nær doblet de siste ti årene. (Kilde: SSB)

Flere elg og hjort påkjørt

Også for elg og hjort viser statistikken at flere dyr omkom i trafikken sammenlignet med forrige jaktår. I 5-årsstatistikken er det imidlertid litt nedgang, men det skyldes primært at 2017/2018 var et toppår.

Totalt ble 1020 elger påkjørt av motorkjøretøy, mens toget tok 573 elger. 1721 elger er registrert omkommet av andre årsaker. Flest elger omkom i trafikken i Rana og Grong, henholdsvis 134 og 68.

Totalt ble 1015 hjorter påkjørt av motorkjøretøy, mens toget tok 69 hjorter. 1071 hjorter er registrert omkommet av andre årsaker. Med 43 trafikkdrepte hjort topper Kinn lista for hjortepåkjørsler i jaktåret 2021/22. Voss følger deretter med 37.

Kun en villrein er registrert påkjørt av motorkjøretøy, mens toget tok to. 186 villrein er registrert omkommet av andre årsaker.

Her kan du sjekke hvor mange hjortevilt som er drept i din kommune.

TID FOR TERMISK: Stor test av termiske kikkerter, clip-on og kikkertsikte

Publisert 29. juni 2022 kl 09.14
Sist oppdatert 10. oktober 2022 kl 10.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen