Nå er trekninga av utenbygds jaktkort for villreinjakt gjennomført for flere fjellstyrer i Innlandet samt Sunndal. Trekninga ble gjort elektronisk på www.inatur.no.

Interessen for villreinjakt hos fjellstyrene har økt: Det har i år vært formidabel søkning til reinsjakta, med 3700 jegere på trekningslista for utabygds bare i Oppland og Sunndal. Men lave kvoter for de aktuelle villreinområdene gjør at det er bare 201 kort til fordeling.

Her er trekningslista for villreinjakt hos statsallmenningene i Oppland og Sunndal 2022.

Elgjakt hos fjellstyrene

Fjellstyrene har også trukket elg- og hjortejakta for 2022. De fleste tilbudene her er 4-årskontrakter.

Det hadde innen fristens utløp kommet inn 659 søknader fra ulike jaktlag på 118 ledige tilbud.

Også denne trekningen blir gjennomført elektronisk på nettstedet www.inatur.no. Trekningskriteriene er utviklet av Norges Fjellstyresamband og Statskog i samarbeid med Inatur.no.

Her finner du trekningslista elgjakt og hjortejakt hos fjellstyrene 2022.

Jakt og fiske hos fjellstyrene forvaltes etter bestemmelser i Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning. Dette er enkeltvedtak som kan påklages.

Du kan lese mer om hvordan storviltjakta hos fjellstyrene administreres på nettsidene til Norges Fjellstyresamband.