Mange grunneiere og jegere bruker søkelykter til blant annet bestandskartlegging. Noen hektiske netter om våren blir i en del områder nær sagt hver eneste bøkrok sveipet med kraftige lyskastere fordi man teller hjortevilt som beiter på innmark. 

Ellers i den mørke årstiden liker mange å kikke litt på hjorten eller elgen når dyrene kommer fram om kvelden. Da er en god søkelykt kjekk å ha.