Jegere er opptatt av å verne miljøet, sia naturen utgjør rammevilkårene for viltet vi jakter. I det ligger implisitt at vi også er tilhengere av «vern gjennom bruk». Det er ei motsetning til dem som synes naturen bør skues gjennom ei «osteklokke», der mennesket står utafor og betrakter på avstand. Dessverre glemmes osten lett den dagen det er noe nytt i kjøleskapet. Bruker du derimot av naturens overskudd, vil du alltid verne om rammene.

I år har vi fått lærdom om en verden i endring. Menneskets tilpasningsdyktighet har gjort oss til de vi er, med plass øverst i næringskjeda (når ikke et virus forsyner seg av oss). Den plassen 7,8 milliarder av oss tar, gjør at vi ikke kan stå på utsida. Vi må forvalte en natur som endres av oss.