Etter et langt løp i byråkratiets og politikkens korridorer, er våpenloven og tilhørende forskrift omsider oppdatert med virkning fra 1. juni. Det innebærer endringer både av det positive og negative slaget for oss jegere – samt noen endringer som kan være vanskelige for folk flest å forstå.

Da blir det ikke noe enklere når politiet som skal forvalte regelverket i det daglige, ikke klarer å gå ut med presis informasjon.