Selv om rypejegerne i går fikk den gledelige beskjeden om at jaktforbudet er opphevet i 15 kommuner i Rogaland, må de som driver med kråkejakt fortsatt la børsene stå. Fellefangst er heller ikke tillatt.

– Viltlevende hønsefugl som rype og orrfugl er mottakelige for influensavirus, men lever ikke i områder med trekkende ender og gjess, eller i områder med kommersielt fjørfehold. Det gjør derimot kråkefuglene, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Annonse

Les også: Fjerner forbud mot rypejakt i Rogaland

Han forklarer at det er faren for såkalt krysskontaminering som gjør at Mattilsynet forbyr jakt og fellefangst av kråkefugler.

Krysskontaminering betyr at nøtteskrike, ravn, kråke og skjære kan bli smittet med fugleinfluensa av å spise villfugl eller fjørfe som har dødd av eller med HPAI-virus, da kråkefuglene er åtseletere.

Strengere enn söta bror

– Både Sverige og Danmark er rammet av fugleinfluensa, men innfører ikke jaktforbud. Hva er den faglige begrunnelsen for at Mattilsynet håndterer dette strengere enn nabolandene?

– Rogaland sør for Boknafjorden er et viktig område for norsk fjørfenæring. Fugleinfluensaviruset er et svært smittsomt virus. Fuglejegere og jaktede villfugl i området kan via direkte eller indirekte kontakt føre til videre spredning av fugleinfluensa. Derfor anbefaler Veterinærinstituttet å forby jakt av ville fugler i Rogaland, og det er et råd vi følger, sier Tronerud.

Han påpeker at Finland også har valgt å innføre jaktforbud i sin viltforvaltning på grunn av faren for at jegere kan bidra til smittespredning.

Les også: Test av rifler til småviltjakt og fuglejakt