I en hasteforskrift vedtatt med hjemmel i matloven, vedtok Mattilsynet jaktforbud fra 14. desember 2020 på alle jaktbare andefugler, gjess, storskarv og kråkefugler (unntatt nøtteskrike) i hele Sør-Norge. Årsaken var funn av høypatogen fugleinfluensa (HPAI – svært smittsom fugleinfluensa) hos villfugl i Rogaland og ved Bergen.

Mattilsynet åpnet i slutten av januar for at det kunne jaktes kråker med feller. I slutten av mai ble jaktforbudet i sin helhet oppheva, men på bakgrunn av smittesituasjonen på Østlandet har Mattilsynet nå bedt Veterinærinstituttet om råd: