Hjorten fortsetter å øke sitt utbredelsesområde og er nå sannsynligvis vår mest tallrike hjorteviltart. På samme tid opplever elgen en negativ utvikling.

Det blir færre elg fordi det skytes mer enn den årlige veksten, mens det stort sett har vært motsatt for hjorten.