/ Leder

Og nå – «Forviklingar»

Kaoset med håndtering av søknader om halvauto-rifler, viser hvor lav prioritet våpeneierne har.

Sist oppdatert: 9. april 2022 kl 18.18
Lesetid: 3 minutter

På jeger.no har vi omtalt den uholdbare situasjonen som har oppstått i kjølvannet av ny våpenlov, et lovarbeid som skulle rydde opp og forenkle. Isteden har det medført mye byråkratiske forviklinger og trøbbel for jegerne.

Det siste halvåret har behandlingstida på enkle våpensøknader eskalert. Ved flere våpenkontor har den vært over et halvt år. 

For nye jegere som tar jegerprøven nå i vår, betyr det at mange må se langt etter høstens jakt. For nå gjør det nye regelverket at også våpenlån krever politiets godkjenning, noe de færreste ferske jegere har fra før.

Men verst er kaoset rundt søknader om halvautomatiske rifler. Politidirektoratet (POD) sendte i oktober 2021 ut en instruks til politidistriktene der de opplyste at de ikke ville forhåndsgodkjenne halvautomatiske rifler. Ei heller ville POD ha flere spørsmål om enkeltvåpen «før vi kommer med vår liste over godkjente våpen».

Derfor har flere våpenkontor lagt halvautosøknadene nederst i skuffen og varsla jegerne at de pent må vente. Ikke før JEGER tok kontakt med POD, ble det avdekket at det ikke er (enda) ei liste på gang.

«Er dette ansvarsfraskrivelse fra politiet, der søknadsbunken ryddes unna ved å skyve ansvar og usikkerhet over på jegerne?»

Derimot jobber POD med ei forskriftsendring som skal gjøre ei enkel forskrift (kuntre punkt for halvauto-rifler) enda enklere – formodentlig. Så i kjølvannet av JEGERs artikler ga POD ny instruks om at søknadene igjen skal behandles uten opphold.

Og nå – en ny episode i «Forviklingar», om du husker 80-tallets såpeoperaparodi: Dette medførte at flere våpenkontor sendte brev der de godkjenner søknadene «med de begrensninger som fremgår av våpenforskrifta» – altså at søkeren sjøl må vurdere ei forskrift som politiet er satt til å håndheve. Attpåtil kommer løyvet med en ekstra klausul: Våpenet må selges innen 1. juni 2024 dersom rifla likevel blir forbudt.

Her skal jegerne altså investere titusenvis av kroner, og politiet har ei klar forskrift å jobbe etter. Med PODs varsel om mer forskriftsarbeid, risikerer man at et våpen som er godkjent i dag, blir forbudt. 

Er dette ansvarsfraskrivelse fra politiet, der søknadsbunken ryddes unna ved å skyve ansvar og usikkerhet over på jegerne?

Med NJFF som stor landsdekkende organisasjon, med formål om å ivareta jegernes interesser, skulle man tro at en slik sak raskt ble tatt opp med embetsverket eller på politisk nivå. Nå setter vi isteden vår lit til at Jenny Klinge (Sp) får sin partikollega i ministerstolen til å skjære gjennom.

Publisert 23. mars 2022 kl 10.16
Sist oppdatert 9. april 2022 kl 18.18
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen