«Fordi Norge har mye våtmark når man legger til grunn definisjonen av våtmark i Ramsarkonvensjonen, vil mye av dagens jakt omfattes av forbudet», varsler Miljødirektoratet i et høringsnotat.

Miljødirektoratet mener utøvelsesforskriften må endres igjen for å innfri EUs kjemikalieregelverk Reach. Det innebærer at blyhaglforbudet utvides til ikke lenger å gi unntak for bestemte arter, slik tilfellet var da blyhaglforbudet ble justert i 2015.