Lagdommer Halvor Aas ved Borgarting lagmannsrett har tidligere uttalt til JEGER at Miljødirektoratet har tøyd lovforståelsen rundt termisk og forbudet mot kunstig lys i viltloven §20. I påtalemyndighetens ferske henleggelse blir Aas’ artikkel fra tidsskriftet Lov og Rett hyppig referert.

–  Blir dette litt sånn «hva var det jeg sa»?