«Slått- og rådyrprosjektets menn og kvinner, avdeling Trøgstad» fikk sin spede start da Magnus Johannessen og Bjørn Einar Lier begynte å gå gjennom engene før slåtten hos grunneierne der de jakta rådyr. 

Hensikten var å redde rådyrkje fra slåmaskinene før førsteslåtten. På den tida gjemmer rådyrgeita ofte kjeene i slåtteengenes høye gras.

Annonse

Flere grasprodusenter ble etter hvert interessert, og gutta tok initiativ til «Slått- og rådyrprosjektets menn og kvinner, avdeling Trøgstad». Lokalforeningene Båstad GJFF og Trøgstad JFF ble engasjert i prosjektet, og viltnemnda i daværende Trøgstad kommune gikk inn med støtte.

Redda over 50 kje

Dugnadsgjengen som gikk gjennom engene, ble stadig større. I 2020 fikk prosjektet støtte fra nye Indre Østfold kommune til å kjøpe drone med varmesøkende kamera. I tillegg har foreningene knytta til seg en frivillig dronepilot og kjøpt ekstra droner.

I 2021 ble ca 75 rådyrkillinger oppdaga ved hjelp av drone, og flytta ut av enga før slåmaskina. Godt over 100 frivillige deltok i større eller mindre grad. Årets erfaring med droner i kombinasjon med bakkemannskap er svært effektivt.

Har skapt nasjonal oppmerksomhet

Dugnadsinnsatsen fra foreningene gjør at antallet drepe rådyrkje har gått ned. Innsatsen har blitt godt kjent, både lokalt og gjennom sosiale medier. Det gjør at stadig flere grasprodusenter og grunneiere tar kontakt for å få bistand, og det er blitt mer oppmerksomhet nasjonalt på problemet.

Viltstellprisen til Norges jeger- og fiskerforbund deles ut til medlemmer som har gjort en særskilt innsats innen planlegging og gjennomføring av ei aktiv viltforvaltning. Prisen består av et diplom og et bilde som deles ut på NJFFs landsmøte. JEGER slutter seg til gratulasjonene for en velfortjent pris!

Mer om rådyr-redding

Indre Østfold: God effekt av dugnad med drone

Industriutvikling: Tester ny teknikk på slåmaskinene

Lokalt næringsliv: Går inn med ekstra støtte

Første forsøk: God effekt av ny rådyr-redder

Leder i JEGER: Jegerne vil viltet vel

NOAH-utspill om rådyrkje: Skaper storm i jeger-rekkene

NJFF: "Smålig av NOAH"

Jegernes interesseorganisasjon: "NOAH lever av folks uvitenhet"