Vilt er en fantastisk ressurs både for private husholdninger og restaurantnæringa, enten råvarene kommer fra jakt på elg, hjort, rein og rådyr, eller fra hjorteoppdrett og tamreindrift. Imidlertid er tilbudet på norsk kjøtt avgrensa:

– I frysedisken er det importert vilt fra Spania og New Zealand som dominerer. Her ønsker kompetansesenteret å fylle et tomrom, gjennom å organisere viltkjøttomsetninga bedre, sier daglig leder Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter.