1) Er det lov til å bruke drone under jakt?

a: Ja, så lenge du ikke forfølger viltet.

Annonse

b: Nei.

c: Ja, så lenge dronen kun brukes til lokalisering.

2) Hvilke arter defineres som storvilt?

a: Elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.

b: Elg, hjort, dåhjort, villrein, og rådyr.

c: Elg, hjort, villrein, bjørn og ulv.

jeger-quiz-novenber-2019-2

3) Kan noen definere maksimal sats for fellingsavgift?

a: Nei, det er opp til grunneier.

b: Ja, NJFF fastsetter dette.

c: Det fastsettes av Miljødirektoratet.

4) Hva gjør svart elghund så godt egna som bandhund?

a: Den er lett å dressere til å gå i band.

b: Lav kroppsvekt gjør at den ikke drar eieren over ende.

c: Den markerer tydelig når viltet er nær.

5) Kan bukkelam felles under råbukkjakta?

a: Ja, bukk er bukk.

b: Nei, de må være hornbærende, slik som på bildet.

c: Det er opp til grunneieren å avgjøre.

Fasit

1: b, 2: a, 3: c, 4: c, 5: b