Regelverket for jakt forandres stadig. Ferske jegere har mer kjennskap til nye lover, mens eldre jegere har mer erfaring – samtidig som de ikke nødvendigvis har fått med seg alle endringer. Husk at det er jegerens ansvar å holde seg oppdatert

1: Har et jaktlag forfølgingsrett i flere dager?

Annonse

a) Nei, forfølgingsretten opphører samme dag som viltet har gått ut av terrenget.

b) Ja, hvis viltet krysser grenser inn til nye terreng hver dag.

c) Ja, hvis kommunen gir tillatelse til dette.

2: Kan grevling, fiskemåke og hare felles uten kommunens eller fylkesmannens tillatelse hele året i henhold til skadefellingsforskriften?

a) Ja, hvis de gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på hus, hage eller åker m.m.

b) Nei, fiskemåke er rødlista og krever Miljødirektoratets godkjenning.

c) Nei, hare er ikke en art som vurderes som særlig skadelig.