1) Hva er et lurt knep for støkkjakt på hare?

a) Å ikke skyte på den første haren, i tilfelle det er flere i flokk.