1: Hvilke arter fikk vi jakttid på i siste jakttidsrevisjon?

a) Svarttrost og måltrost