Jegerprøveeksamen kan nok virke uoversiktlig og vanskelig i starten, så la oss i JEGER guide deg: Vi har vært minst like nervøse før eksamen og har lurt på de samme spørsmålene som deg underveis.

Her forklarer vi hvor du kan ta jegerprøven, hvordan du finner billige kurs og hvor du finner tester på nett som gir deg best mulig sjans til å bestå jegerprøveeksamen.

Annonse

Vi lærer deg også om det praktiske etter bestått eksamen; som registrering i Jegerregisteret, hvordan du kjøper jaktkort, og hva som kreves for å kjøpe ditt første (jakt)våpen – og til slutt: Hvordan du blir jeger.

Hva er jegerprøveeksamen?

Jegerprøveeksamen er ikke en jaktprøve der du skal vise hvor flink du er til å jakte eller skyte. Det er kun en teorieksamen der du må krysse av riktig svar på minst 40 av 50 spørsmål under en digital test.

Enten du skal jakte småvilt eller storvilt, må du bestå jegerprøveeksamen for å dra på jakt på egen hånd. Jegerprøvekurset er omtrent som trafikalt grunnkurs før førerkortet: Det er et obligatorisk 30-timers kurs fylt med teori omkring jakt. Når kurset er fullført, må du ta jegerprøveeksamen før du får «jaktlappen» eller «jegerlappen».

Er det aldersgrense på jegerprøveeksamen?

Du kan avlegge jegerprøveeksamen hele året, men det er en aldersgrense knyttet til når du kan melde deg opp.

Fra 14 år: Det er lov å ta jegerprøven i det kalenderåret du fyller 14 år. Da er det også lov å være med på opplæringsjakt, men du må jakte sammen med en som er 20 år eller eldre, og som har tre års jegererfaring. Mellom 14 og 16 år behøver du ikke bestått jegerprøveeksamen for å delta i opplæringsjakt på småvilt. Du kan altså ikke jakte rådyr (storvilt), selv om du jakter med hagle.

Fra 16 år: Etter at du har fylt 16 år, kan du med godkjent jegerprøveeksamen jakte småvilt alene og drive med fangst. Etter fylte 16 år kan du også delta i opplæringsjakt på storvilt, men da må eksamen være bestått. Du må også bestå skyteprøven for storvilt med den rifla du skal jakte med. Fram til fylte 18 år kreves det samtykke fra foresatte.

Fra 18 år: Nå kan du ikke lenger delta på opplæringsjakt og jakte uten godkjent jegerprøveeksamen. Derimot er det lov til å kjøpe eget våpen fra fylte 18 år. Det forutsetter at du har bestått jegerprøven.

Hvor lenge varer jegerprøvekurset?

Kurset varer i 30 timer og består av ni samlinger. Disse følger hvert sitt kapittel i jegerprøveboka:

Kapittel 1: Jakt og holdninger

Kapittel 2: Våpen og våpenlovgivningen

Kapittel 3: Human og sikker jakt i praksis

Kapittel 4: Skyting med hagle og rifle (praktisk utedag)

Kapittel 5: Artskunnskap

Kapittel 6: Lover og forskrifter

Kapittel 7: Jaktformer

Kapittel 8: Ettersøk av skadet vilt

Kapittel 9: Håndtering av felt vilt

Jegerprøven kan tas som intensivkurs, men den obligatoriske undervisningen skal gjennomføres etter ett av tre alternativer:

* Over ni dager (vanligst): 3-timers kurskvelder, der kapittel 4 er 6-timers utedag.

* På to helger: Fredag (3 t), lørdag (6 t), søndag (6 t), fredag (3 t), lørdag (6 t) og søndag (6 t).

* Over fem hele dager: Sammenhengende, og undervisning skal kun skje kl 08.00-18.00.

Samling 1 til 4 har obligatorisk oppmøte. Du kan ha fravær ved inntil to av samlingene mellom samling 5 og samling 9.

Ved fravær må du ta jegerprøvekursets samling digitalt, og svare på noen kontrollspørsmål.

Hvor mye koster jegerprøveeksamen?

Jegerprøveeksamen har en fast pris, da det arrangeres til selvkost av det offentlige og betales til kommunen.

Eksamensgebyr er for tiden 330 kroner pr forsøk. Du kan selv registrere deg til jegerprøveeksamen på nett, og der kan du også betale eksamensavgiften.

Hvor mye jegerprøvekurset koster vil avhenge av hvor hen i landet du tar det, og hvem som er arrangør. Det er nemlig store variasjoner i pris på jegerprøvekurs.

Vi har laget en oversikt over pris på jegerprøven, for å hjelpe deg til å finne et godt og billig jegerprøvekurs der du bor. Kursinnholdet er forskriftsfestet av Miljødirektoratet, og skal derfor være helt likt.

Men sjekk hva som er inkludert i kursprisen: Noen steder må du kjøpe jegerprøveboka utenom, mens det andre steder er inkludert i prisen.

Bratt: Også lirypejegere må kjempe seg opp bratte lier for å få has på noen «Vællersryper».
Bratt: Også lirypejegere må kjempe seg opp bratte lier for å få has på noen «Vællersryper».

Hvor kan jeg ta jegerprøven?

Det er bare å melde seg på kurs! Hvert år er det om lag 10.000 personer som avlegger jegerprøveeksamen, og det arrangeres flere hundre kurs hvert år.

Det er Miljødirektoratet som setter krav til hvordan kurset arrangeres: Det skal blant annet holdes av en offentlig godkjent jegerprøveinstruktør, og det er tydelige regler for instruktører på jegerprøvekurs.

Jegerprøveinstruktørene pålagt å gå til jevnlige oppdateringskurs som arrangeres av NaCL.

Jegerprøvekurs arrangeres av flere aktører, men det er også regler knyttet til hvem som kan gjøre det. Det er mange kandidater som velger å ta jegerprøven med NJFF (Norges Jeger- og Fiskerforbund) gjennom deres lokallag.

Særlig i store byer som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen, Fredrikstad er det mange NJFF-foreninger som arrangerer jegerprøven. Her kan du se hvilke foreninger som befinner seg i nærområdet rundt de ulike byene og høre om de arrangerer jaktprøve: 

Jegerprøven Oslo

Jegerprøven Bergen

Jegerprøven Stavanger

Jegerprøven Fredrikstad

Du kan også ta jegerprøven med XXL, men da er det som regel et lokallag av NJFF som avholder selve kurset.

Studieforbundet AOF, Folkeuniversitetet, Studieforbundet Næring og samfunn og Samisk studieforbund tilbyr i tillegg kurs til jaktprøven, samt noen private aktører.

Er jegerprøveeksamen vanskelig?

De to kapitlene der de fleste sliter, er lover og forskrifter (kapittel 6), samt artskunnskap (kapittel 5).

Det aller beste tipset vi kan gi, er å øve, øve, øve. Det er dessverre slik at hver syvende kandidat stryker på eksamen.

Som abonnent hos JEGER får du gratis og ubegrenset tilgang til våre tester til jegerprøven med over 500 spørsmål fra pensum og rullerende tentamen på 50 spørsmål. Du kan prøve den første testen gratis.

En del tror at det er oppskyting i forbindelse med jegerprøven, eller en annen form for skyteprøve. Det er ikke korrekt. Men hvis du skal jakte med rifle på storvilt etter avlagt jaktprøve, må du ta storviltprøven, også kalt skyteprøven for storvilt.

Hvor mange feil kan man ha?

Eksamen består av 50 spørsmål med ulike svaralternativ, men kun ett er riktig. Du må klare minst 40 av 50 spørsmål for å bestå, som betyr at du ikke kan ha mer enn 10 feil.

Jegerregisteret og avgift

Fram til jegerprøveeksamen har det vært mye teori – men etterpå skal du lære deg jakt i praksis. Da er det noe papirarbeid du må passe på:

Etter fullført eksamen skal du få et bevis fra instruktøren på at du har bestått jegerprøven. I tillegg blir du registrert i Jegerregisteret som jeger. Det er et register som ligger under Brønnøysundregistrene.

På Min Jegerside hos Jegerregisteret logger du inn med BankID og betaler jegeravgift til staten. Jegeravgiften øker litt i pris hvert år, og ligger nå på 460 kr for alt vilt, og 360 kr hvis du ikke jakter elg, hjort og villrein.

På Min Jegerside kan du finne ut om jegeravgiften for nåværende jaktår er betalt, etterbetale ekstraavgift hvis du likevel skal jakte elg, hjort og villrein, og registrere deg som lisensjeger hvis du skal jakte store rovdyr.

Jegerregisteret har også mobil-appen Min jegerdokumentasjon, som du finner i både Google Play butikk og i App Store. Der kan du laste ned blant annet jegeravgiftskort og dokumentasjon for bestått skyteprøve/ storviltprøve til din smarttelefon.

Opplæringsjakt og jaktkurs

Hvis du er mellom 14 og 18 år, kan du delta på opplæringsjakt. Da må du jakte sammen med en som er over 20 år og som har hatt jegerprøven i 3 år. Mellom 14 og 16 år behøver du ikke ha avlagt eksamen for å delta på opplæringsjakt etter småvilt.

Er du eldre enn 18 år, kan du delta på jaktkurs eller introjakt. Introjakt er kurs som NJFFs lokallag arrangerer for å senke «dørstokkmila» for ferske jegere. Det arrangeres hvert år introjakt både i duejakt, rypejakt, rådyrjakt og elgjakt.

Jaktkort

Når du har betalt jegeravgiften kan du løse inn jaktkort hos grunneier eller rettighetshaver.

Vi har en egen guide til anskaffelse av jaktkort, hvor flere profilerte jegere forteller om hvordan de kom i gang med jakta – for de har også vært nybegynnere, akkurat som deg.

Jegere på hjortejakt
Jakta byr på store opplevelser

Kjøpe jaktvåpen

Du kommer ikke utenom å skaffe deg hagle eller rifle når du skal drive med jakt. Mange går til en forhandler og får hjelp til å finne det våpenet de vil ha. Forhandler vil ofte hjelpe deg med å fylle ut søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler. Denne får du også på ditt lokale lensmannskontor. Du kan ikke sende søknad før du har bestått jegerprøveeksamen og er innmeldt i Jegerregisteret.

Jaktvåpen kommer i alle prisklasser. Det typiske vil være å betale et sted mellom 5.000 og 15.000 kroner for ei hagle eller ei rifle med kikkertsikte. Vi i JEGER tester utstyr i alle prisklasser, slik at du gjennom våre artikler kan få hjelp til å finne gode våpen som passer både din jaktform og ditt budsjett.

Utlån av våpen

Du har lov til å låne våpen om du lager en utlånserklæring for våpen og våpendeler, men det finnes noen ting du må være klar over:

Ifølge våpenforskriften kan du låne våpen så lenge du ønsker, så lenge utlånsdokumentet angir en tidsbegrensning. Videre må du som låner våpenet enten ha tillatelse til å eie et tilsvarende våpen fra før, eller søke om løyve til å låne våpen hos politiet.

Våpenforskriften sier at du kan låne «tilsvarende våpen» som du har løyve på fra før. Dersom du har våpenløyve på jaktvåpen fra før, regnes du som skikket til å låne andre jaktvåpen. Altså kan du låne en hagle til jaktbruk, selv om du bare har løyve på rifle fra før. Men vil du låne en pistol for å prøve deg på pistolbanen, må du søke om utlånsløyve.

Ut på tur – aldri sur

Eller «ut på jakt – ikke slakt», som du bør ha i bakhodet som jeger: De første jaktturene bør du ikke ha for høye forventninger om å komme hjem med store kjøttbører og lassevis med ryper.  Det er heller ikke derfor vi jakter. Det er for å søke de gode opplevelsene, enten det er alene i naturen eller sammen med venner.

Med bestått jegerprøveeksamen, gyldig våpenløyve og betalt jegeravgift, kan du dra på jakt. Men før du drar på jakt, må du skaffe deg grunneiers tillatelse til å jakte. Ved noen jaktformer som for eksempel duejakt, vil det ofte holde med å spørre grunneieren om lov.

Andre steder må du kjøpe jaktkort. Dette gjelder for eksempel for rypejakt og annen småviltjakt. Du får kjøpt jaktkort for småviltjakt hos Inatur. Der finner du også tilbud om storviltjakt, men da må du ofte inngå i et jaktlag.

Lat eller sprek, rastløs eller rolig? Lurer du på hvilken jaktform som passer for deg? Hos JEGER får du råd og tips omkring mange jaktformer. Vi tester jevnlig våpen, jaktklær og jaktutstyr.

Bladet JEGER er Norges største jaktblad og kommer ut 11 ganger i året. Et 3 måneders abonnement hos oss koster 199 kroner og inkluderer 3 utgaver hjem i posten, ubegrenset digital tilgang til jeger.no og resten av de digitale magasinene hos Fri Flyt i abonnementsperioden. Du får en gratis slakteguide - samt gratis og ubegrenset tilgang til våre øvingsoppgaver til jegerprøven.

Skitt jakt!