Jegerprøveeksamen en teorieksamen der du må krysse av riktig svar på minst 40 av 50 spørsmål under en digital test. Jegerprøveeksamen er ikke en test der du skal vise hvor flink du er til å jakte eller skyte, men hvor mye du kan om blant annet jaktbare arter, lover og forskrifter, våpen og våpenlovgivningen.

Men veien fra bestått jegerprøveeksamen til første jakttur kan for mange være lang. Tallene fra SSB viser omkring 10.000 og 14.000 nordmenn og -kvinner avlegger jegerprøveeksamen hvert år – men bare halvparten av disse betaler jegeravgift og begynner å jakte samme høst.