1) Kan en 14-åring med jegerprøven felle rådyr med hagla?

a) Ja, rådyr er tillatt felt så lenge du har lov til å jakte med hagle.

Annonse

b) Bare på opplæringsjakt, og under tilsyn av en erfaren jeger.

c) Nei, rådyr er storvilt.

2) Kan en 14-åring som er med på opplæringsjakt i fangst sjekke fellene alene?

a) Ja, hvis det benyttes fangstredskap som avliver viltet.

b) Nei, tilsynsreglene er de samme for opplæringsjakt og fangst.

c) Ja, så lenge en erfaren jeger har satt opp fellene.

3) Kan Miljødirektoratet nekte deg å delta i lisensjakt?

a) Ja, lisensjegere som ved forsett ikke etterlever regelverket, kan ved vedtak i Miljødirektoratet bli nekta registrering.

b) Nei, retten til jaktutøvelse kan ikke fratas noen ved administrativt vedtak; rettighetstap må foretas ved dom.

c) Nei, så lenge du ikke er fradømt jaktretten, kan du delta i lisensjakt.