I denne testen har vi sett på sikter over 13.000 kroner. Vi har i en separat test også sett på rimeligere kikkertsikter til børsa. Det generelle inntrykket er at du får det du betaler for, men med noen små avvik og unntak. 

Når sant skal sies, er det ikke bare til drivjakt utaskjærs at et lettere sikte med lav forstørrelse kommer godt med: For hvor ofte under jakt skyter du egentlig med zoomen stilt inn på mer enn 6x? Med mindre du primært driver med utstrakt bøjakt eller presisjonsskyting i åpne områder, er det gjerne i forstørrelses-området 4-6x at kikkerten vil stå under jakt. Til raske skudd på korte hold trenger du et sikte med lav forstørrelse, slik at du kan skyte med begge øynene åpne. Samtidig kan det oppstå situasjoner der hjortevilt stiller seg opp på lengre hold, slik at du ønsker noe mer presist enn et rødpunkt-sikte.