Du kjenner garantert noen som bare gikk på måfå ut første jaktdag på et vilkårlig sted. Øyeblikkelig kom trofébukken ut av det blå og stilte seg med full bredside på 50 meter. OK, ingen regel uten unntak, men skal du lykkes med bukkejakta, øker du sjansene betraktelig med planlegging og kjennskap til jaktområdet.

Viltkamera er et flott hjelpemiddel for å se om det er jaktbare bukker i området. Kjennskap til terrenget er like viktig. Hvor trekker dyra, hvor hviler de og hvor beiter de? Bruk tid i skogen hele sommeren, men trask ikke på måfå: Oppsøk steder som ser lovende ut og bruk mye tid på å observere fra steder med oversikt. Hogstflater, stier og små morenerygger i tilknytning til kulturlandskapet er fine plasser å overvåke.